Info

Lagere school SJKS

Onze missie

Kinderen kunnen pas een optimale ontwikkeling doormaken als ze met plezier naar school komen. Inzetten op hun welbevinden is ons allereerste en belangrijkste doel: ‘Zich goed voelen’. ‘Goed’ kan daarbij worden vervangen door ‘veilig’, ‘blij’, ’gewaardeerd’, ’welkom’, ‘gehoord’, ‘betrokken’ ‘ontspannen’ en ‘geborgen’. Ouders zijn sterke en volwaardige partners. Samen kunnen we meer betekenen voor onze leerlingen. Daarom besteden we veel aandacht aan communicatie. Infomomenten, oudercontacten en oudergesprekken, uitwisselen van info via agenda’s, heen-en weerschriftjes en rapporten: laagdrempelig en met wederzijds respect!

Zorgen voor een krachtige leeromgeving waarbij we kinderen uitdagen op maat, motiveren, oog hebben voor talenten, verscheidenheid en differentiatie. Dat kan alleen maar met een sterk team ! We maken tijd voor bijscholing , intern overleg en overleg met professionele externe partners. We dragen zorg voor leerlingen, ouders en leerkrachten. Waar hebben alle leerlingen nood aan? Hoe zorgen we voor gelijke onderwijskansen? Gemotiveerde zorgcoördinatoren houden deze noden nauwlettend in het oog en werken in overleg met anderen een zorgplan uit.

Door veel aandacht te schenken aan sociale vaardigheden willen we dat onze leerlingen uitgroeien tot mondige, kritische, zelfstandige, zorgzame jongeren vol zelfvertrouwen. De doorstroming van kleuter tot lager naar secundair krijgt veel aandacht.

Elke leerling wordt een ster als we hem of haar laten schitteren!

Zorg

Zorgbeleid

Het rugzakje dat elk kind draagt bij de start in de kleuterschool is niet gelijk gevuld. Er zijn verschillen merkbaar op verschillende domeinen: socio-emotioneel, motorisch, zintuigelijk, muzisch, moreel, positieve ingesteldheid, taalontwikkeling, denkontwikkeling en ontwikkeling van de zelfsturing.

We gaan met elk kind op stap, begeleiden hen en stimuleren hen in hun ontwikkeling, opdat ze de beoogde eindtermen en ontwikkelingsdoelen mogen bereiken.

Kleuter- en leerlingenbesprekingen

De kleuter- en leerlingenbesprekingen zijn heel belangrijk. Ze worden voorbereid en geleid door de zorgcoördinatoren. Lees in onze brochure hoe we precies te werk gaan.

Schooluren

Dankjewel om op tijd te komen!

Kinderen die te laat op school komen missen de start. Ze missen vaak het welkomstmoment in de klas. Een heel belangrijk moment!

Systematische laatkomers bouwen een achterstand op die ze nog moeilijk kunnen goedmaken. Bovendien vormen laatkomers een van de grootste ergernissen van de juffen. Veel juffen hebben zelf kleine kinderen en slagen erin om elke dag tijdig op school te zijn.

Wij verwachten dan ook dat iedereen aanwezig is wanneer het belteken klinkt.

Dagindeling

Voormiddag

  • 8.25u-10.10u & 10.25u-11.40u

Namiddag

  • 13.10u-14.30u & 14.50u-15.40u

Woensdag

  • 8.25u-10.10u & 10.25u-11.45u

Maaltijden

Mogelijkheden om te blijven eten op school

  • Je kind brengt eigen boterhammen en drankje mee naar school. Hij of zij betaalt enkel 1,50 euro voor het gebruik van de eetzaal.
  • Je kind brengt eigen boterhammetjes mee maar wenst een drankje op school te kopen. Hij of zij betaalt 1,50 euro voor het gebruik van de eetzaal én betaalt het gekozen drankje.
  • Je kind neemt een warme maaltijd MET dessert. Hij of zij betaalt voor het gebruik van de eetzaal 1,50 euro én voor de warme maaltijd.

Prijslijst

Democratische prijzenL123L456
Soep€1,00€1,00
Een flesje plat of bruiswater van 20 cl€0,82€0,82
Een brikje (choco-)melk van 20 cl€1,89€1,89
Belegd broodje€3,84€3,84
Belegde sandwich€2,94€2,94
Warme maaltijd:
soep, hoofdschotel, dessert, kraantjeswater
€6,00
€5,37 (zonder dessert)
€6,20
(€5,57 zonder dessert)

F.A.Q. SCHOOLRESTAURANT

Hoe werkt het?

Uw zoon of dochter heeft een badge (betaalkaart) op naam gekregen. Deze badge is uiteraard persoonlijk en wordt NIET meegegeven naar huis. De kassier tikt het gekochte in en zo wordt het bedrag in mindering gebracht van de restaurantrekening.

Hoe wordt dit betaald?

De jongens en meisjes die enkel het gebruik van de refter moeten betalen, krijgen om organisatorische redenen hun kaart niet persoonlijk. Het is uiteraard de bedoeling dat op die badge (betaalkaart) geld wordt gestort. Hoeveel u daar op stort bepaalt u zelf. Vermits u beslist wat uw kind op school mag kopen, kan u zelf uitrekenen welk bedrag u op die kaart zal plaatsen. Het is uiteraard belangrijk om het bedrag niet onder nul te laten gaan. Elke leerling heeft een persoonlijk nummer dat u bij het overschrijven van het bedrag noteert bij de gestructureerde mededeling. U bewaart dit nummer best zodat overschrijvingen vlot kunnen verlopen. Het rekeningnummer waarop u het bedrag stort is: BE02 7370 3406 6140.

Hoe controleer ik de kaart?

Het spreekt voor zich dat u goede afspraken maakt met uw zoon of dochter. Uiteraard is er de mogelijkheid om het verbruik van uw kind te controleren: klik hier

Hoe kan ik van formule wisselen?

Uw zoon of dochter kan (in samenspraak met u) elke dag opnieuw kiezen welke formule hij/zij verkiest. Maak goede afspraken met uw kind!

Ouders

Oudercomité

Een vraag voor het  oudercomité?  Graag een mailtje naar  oudercomite.sjks.basis@gmail.com of spreek iemand van ons gewoon aan!

Sint-Jozef-Klein-Seminarie

Collegestraat 31

9100 Sint-Niklaas

België

Weekmenu