Studie

De leerlingen van de lagere school kunnen studie volgen op maandag, dinsdag en donderdag. Op de kalender staan de dagen genoteerd wanneer er studie wordt voorzien. Op de dagen dat de studie niet doorgaat omwille van personeelsvergadering wordt opvang voorzien tot 16.45 uur. Op vrijdag worden de leerlingen na schooltijd naar de naschoolse opvang gebracht vanaf 16.15 uur.

De studie is een geleide studie. De leerkracht controleert of het huiswerk is gemaakt en geeft extra ondersteuning indien nodig. De studieleerkracht verbetert het huiswerk niet. Dat gebeurt door de klasleerkracht.

De studie kost 1,20 euro. Je kan intekenen per trimester, een 10 -beurtenkaart kopen of betalen op de dag zelf.

Houders van een kansenpas betalen 0,60 euro.