Schoolraad:

 

In gesubsidieerde scholen zijn sinds 1 april 2005 de participatieraden vervangen door schoolraden. In een schoolraad zetelen vertegenwoordigers van ouders, het personeel en de lokale gemeenschap. De bevoegdheden van de schoolraad zijn drieledig. De schoolraad heeft rechten en plichten inzake informatie en communicatie: de schoolraad krijgt zelf informatie maar moet ook zelf communiceren over de eigen werking. Zo blijven alle personeelsleden, ouders en leerlingen op de hoogte van de standpunten die de schoolraad inneemt. Daarnaast heeft de schoolraad een adviesbevoegdheid (bv. over het studieaanbod) en een overlegbevoegdheid (bv. over het schoolreglement, …).

 

Voorzitter:                                        Dhr. Joris Claus

Namens de ouders:                        Mevr. An Van Steenacker , Dhr. Joris Claus

Namens het schoolbestuur:          Dhr. Bernard Jadoul, Dhr. Jos Cruyplandt

Namens de lokale gemeenschap: Dhr. Geert Vandenhende, Dhr. William Verbraecken

Namens de leerkrachten:               Mevr. Véronique Zaman (kleuterafdeling),  Mevr. Els Van Boven (lagere school)

Adviserend lid :                               Dhr. Luc Braem