Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Het is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

Het schoolbestuur v.z.w. Diocesaan Schoolcomité Sint-Niklaas is als volgt samengesteld:

Voorzitter:  Dhr.Jef Steenssens

Leden schoolbestuur:

Dhr. Amelinckx Daniel
Dhr. Verniers Henri
Mevr. Verhelst Karin
Mevr. Van Riet Lieve
Dhr. Cruyplandt Jos

Dhr. Bats Gilenus

Mevr. Gaby Bogaert

Hugo Dehauwere (ere-voorzitter)

 

Leden algemene Vergadering:

Mgr. Smet Dirk

Dhr Van de Vijvere Luc


Secretaris:  
Jef. Steenssens

Administratieve zetel:
Collegestraat 31, 9100 Sint-Niklaas