Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Het is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

Het schoolbestuur v.z.w. Diocesaan Schoolcomité Sint-Niklaas is als volgt samengesteld:

Voorzitter: Dhr. De Hauwere Hugo

Leden schoolbestuur:
Dhr. Van Buynder Marcel
Dhr. Amelinckx Daniel
Dhr. Moens Luc
Dhr. Verniers Henri
Mevr. Verhelst Karin
Mevr. Van Riet Lieve
Dhr. Cruyplandt Jos

Leden algemene Vergadering:

Dhr. Bats Gislenus

Mgr. Smet Dirk

Dhr. Van de Wiele Riggy

Dhr. Vermeersch Jan

Dhr Van de Vijvere Luc

Secretaris:  
Jef. Steenssens

Administratieve zetel:
Collegestraat 31, 9100 Sint-Niklaas