Onze school maakt deel uit van de scholengemeenschap Sint-Nicolaas Zuid Basissonderwijs. Marijke Janssens is Directeur-coördinatie van de Scholengemeenschap.

Als scholengemeenschap hebben we de opdracht om zorg te dragen voor alle kinderen die aan de scholen worden toevertrouwd. Daarnaast hebben we ook de opdracht om zorg te dragen voor alle personeelsleden die op een of andere manier werkzaam zijn in één van de scholen van de vzw. Maar ons voornaamste werk situeert zich op niveau van de schoolorganisatie. Daarom zijn onze voornaamste partners in de dagelijkse werking de directeurs en schoolbesturen.

Enthousiasme, vakbekwaamheid, engagement,… vergroten de kans op goed onderwijs.

U vindt op onze  website meer informatie : https://www.snzuid.be

Mocht u toch iets niet terugvinden, neem gerust contact op met één van onze medewerkers.

 

Marijke Janssens

Directeur-coördinatie

Vzw SGSNBaO