Vanaf woensdag 11 mei 2022 om 9u: vrije inschrijvingen.

Inschrijven mogelijk voor IEDEREEN. Er wordt geen rekening gehouden met indicator en niet-indicator leerlingen. Enkel chronologie telt.

Inschrijvingsperiodes

Vanaf januari 2010 is er tussen de scholen van Sint-Niklaas een afspraak gemaakt over het inschrijvingsbeleid. U vindt meer informatie op

www.naarschoolinsintniklaas.be

 

 

leerplicht

In september van het jaar waarin het kind 5 jaar wordt, is het leerplichtig en wettelijk verplicht om les te volgen. Ook wanneer het op die leeftijd nog in het kleuteronderwijs blijft, is het dus net als elk ander leerplichtig kind onderworpen aan de controle op het regelmatig schoolbezoek.