Inschrijvingsperiodes

Vanaf januari 2010 is er tussen de scholen van Sint-Niklaas een afspraak gemaakt over het inschrijvingsbeleid. U vindt meer informatie op

www.naarschoolinsintniklaas.be