Degelijke basisvorming
We zijn ervan overtuigd dat onze kinderen recht hebben op degelijk onderwijs naar hun maat.

Daarom nemen we de leefwereld van onze kinderen als uitgangspunt. Zo creëren we een omgeving waarin ieder kind gestimuleerd wordt zijn/haar capaciteiten te ontwikkelen.

Naast kennis hebben we ook oog voor creativiteit, degelijke werkhouding, sportiviteit en sociale vaardigheden,
kortom de totale opvoeding van elk kind.


Zorg voor elk kind

We zijn er ons bijzonder goed van bewust dat ieder kind een persoonlijkheid heeft met eigen leer- en werktempo. Daarom besteden  we zorg aan ELKE leerling.
Indien nodig wordt in overleg met de klastitularis  het zorgteam ingeschakeld.

De leerlingen worden er voor hun specifiek probleem extra begeleid zodat ze zo vlug mogelijk terug kunnen aansluiten bij het klasniveau.


Niveaulezen
Om ervoor te zorgen dat onze leerlingen vlot kunnen lezen, voeren we het niveaulezen en het tandemlezen in.

Elke week plannen we een extra leesmoment. We worden hiervoor bijgestaan door bereidwillige ouders.

Leerlingvolgsysteem
Tweemaal per jaar organiseren we voor de lagere school een vergelijkende taal- en rekenproef. Op deze manier krijgen we zicht op de vorderingen van alle leerlingen over de leerjaren heen.
Wanneer blijkt dat extra hulp nodig is, zullen we die aanreiken in samenspraak met het zorgteam en de klastitularis.

Medisch schooltoezicht
Het medisch schooltoezicht is wettelijk verplicht voor bepaalde klassen van de basisschool.