Samen school maken

Het leerlingenparlement

In de klassen van het derde tot en met het zesde leerjaar verkiezen de kinderen twee vertegenwoordigers. Deze worden democratisch verkozen in de klassen en van daaruit wordt in het leerlingenparlement een heuse verkiezing gehouden om een voorzitter en secretaris aan te duiden. De voorzitter leidt het leerlingenparlement en de secretaris zorgt, samen met iemand uit het zorgteam, voor het verslag.
Het leerlingenparlement dient in de eerste plaats als communicatiemiddel om te achterhalen wat er reilt en zeilt onder de kinderen binnen onze school. Talrijke leerlingen zitten boordevol goede ideeën. Andere kinderen zitten met een probleem verveeld. Via het leerlingenparlement willen wij al deze onderwerpen bespreekbaar maken.
Na een vergadering geven de vertegenwoordigers feedback in hun klas. 
Elke leerling kan een probleem of idee  doorgeven via een officieel meldingsbriefje , dat men kan posten in de brievenbus van het leerlingenparlement.
In overleg met het parlement formuleren we degelijke, overwogen en gemotiveerde antwoorden op de vragen die vanuit de leerlingen gesteld worden.

Oudercomité
Het oudercomité van onze school is een actieve groep die zorgt voor de ondersteuning van heel wat schoolactiviteiten zoals opendeurdag, limofuif, college party, collegequiz, eerste communie, ... Tevens organiseren ze o.m. een interessante gespreksavond, een gezinswandeling, overlegmomenten, ...
Elke ouder die wil meewerken aan de positieve uitstraling van onze school kan lid worden van het oudercomité.

Nauw contact
Bij het begin van het schooljaar organiseren we een (klassikale) info-avond. Zo kan u kennis maken met de klas,
de klastitularis en specifieke leer- en werkmethoden. Duidelijke afspraken zijn immers erg belangrijk voor een goede verstandhouding en een degelijke samenwerking.

Geregeld (zie schoolkalender) ontvangen de leerlingen van de lagere school een rapport. Zo kan u de vorderingen van uw kind volgen. Ook de leef- en leerhouding worden geëvalueerd.

Tweemaal per jaar (voor L1 driemaal) is er een individuele contactavond waarbij u, samen met de leerkracht, de vorderingen kan bespreken.
Directie, leerkrachten en het zorgteam zijn steeds bereid tijd vrij te maken om uw vragen te beantwoorden en eventuele problemen te bespreken.

Vier maal per jaar ontvangt u ons contactboekje "Echo". Hierin vindt u de agenda voor de komende maanden.
Naast informatieve teksten vindt u ook verslagjes en werkjes van de leerlingen. Het geeft een goed beeld van het dagdagelijkse schoolleven.

Op het infobord aan de ingang van de school vinden de ouders actuele informatie.