Inschrijvingsprocedure schooljaar 2023-24

 

Vanaf dinsdag 23 mei 2023 om 9u: vrije inschrijvingen.

Inschrijven mogelijk voor IEDEREEN. Er wordt geen rekening gehouden met indicator en niet-indicator leerlingen. Enkel chronologie telt.

Op de eerste dag van deze periode

Ingang enkel via de poort Collegestraat 31. Binnen wordt een lijst klaargelegd.

De directeur of een medewerker legt deze lijst persoonlijk klaar.

Ouders noteren hun naam op deze lijst. Wachtende ouders respecteren de chronologie en zijn zelf verantwoordelijk voor het invullen van de lijst.

De inschrijvingen starten op het secretariaat van de basisschool.

De inschrijvingen gebeuren chronologisch volgens de gegevens die genoteerd werden op de lijst. ENKEL deze lijst wordt aanvaard!

Ouders krijgen na inschrijving de boodschap: inschrijving gerealiseerd of niet-gerealiseerd, dus wachtlijst.

Op het einde van het schooljaar krijgen de ouders die het bericht van een uitgestelde inschrijving (wachtlijst) kregen, een bericht (brief/e-mail/telefonisch) waarin wordt gemeld of hun inschrijving al dan niet nog kan gerealiseerd worden.

Beste ouder van een kind in de lagere school,

Het Overlegcomité nam gisteren verstrengde maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Wat betreft het onderwijs werd er beslist om voor de leerlingen van de lagere en secundaire scholen geen lessen te voorzien, noch fysiek, noch digitaal.

Wat betekent dit voor onze school?

De leerlingen blijven volgende week thuis. Wij rekenen erop dat iedereen zijn verantwoordelijkheid opneemt en op zoek gaat naar oplossingen voor de opvang van de kinderen.
De school voorziet wel NOODOPVANG. Deze noodopvang is enkel bedoeld voor leerlingen waarvan de ouders werken in één van de cruciale sectoren of de ouders niet kunnen telewerken. Ouders bezorgen een werkattest waaruit blijkt dat zij in één van de cruciale sectoren werken of dat telewerken niet mogelijk is. We verwachten een attest van BEIDE ouders.


Afspraken opvang

  • De buitenschoolse opvang:
    07.00 – 08.00 en van 16.00 -18.00

 

  • De noodopvang lagere school :
    Vanaf 8 uur tot 15.45 uur (op woensdag tot 12 uur) zorgt de school voor opvang:

Volledige dag:
• Brengen tussen 8 uur en 8.25 uur
• Ophalen tussen 15.30 uur en 15.45 uur

Halve dag:
• Brengen tussen 8 uur en 8.25 uur OF brengen tussen 12.50 uur en 13.10 uur.

• Ophalen tussen 11.40 uur en 12 uur OF ophalen tussen 15.30 uur en 15.45 uurJe zorgt zelf voor een lunchpakket en een tussendoortje

Beide ouders bezorgen een werkattest waaruit blijkt dat zij in één van de cruciale sectoren werken of dat telewerken niet mogelijk is!
Wie gebruik wil maken van deze noodopvang vult het bijgevoegd document in en bezorgt dit morgen terug aan de leerkracht.


Werkbundeltje

Volgende week is er geen school. De minister noemt het een extra weekje vakantie. We kiezen er toch voor om uw kind een weekbundel mee te geven met herhalingsoefeningen. De leerkrachten werkten een planning uit die mogelijks kan
worden gevolgd. We zouden het waarderen mocht u uw kind aanmoedigen om deze bundel te maken. We tonen begrip mocht dit toch niet lukken. De bundeltjes mogen na de paasvakantie aan de leerkrachten worden bezorgd.

Rapport

De rapporten worden morgen meegegeven in plaats van volgende week.


Dank je wel voor het begrip en de medewerking!

Met vriendelijke groet

Luc Braem

Attachments:
File
Download this file (schorsing lessen website.pdf)schorsing lessen website.pdf