Afdrukken

Tijdens de les techniek leerden we in het zesde leerjaar over de verschillende aggregatietoestanden (vast, vloeibaar en gasvormig).
Daarnaast ontdekten we ook welke omzettingsfasen (verdampen, condenseren,…) er zijn.
Uiteraard kon een experiment hier dan ook niet ontbreken.
We vulden een ‘vulkaan’ met bicarbonaat en bootsten een vulkaanuitbarsting na.
Door een specifieke vloeibare stof (azijn) in contact te brengen met bicarbonaat (vaste stof) ontstaat er een gas (koolzuurgas).
Zo ontdekten we proefondervindelijk wat de verschillende aggregatietoestanden zijn.