ZORGFICHE

 

Deze zorgfiche is heel belangrijk voor de zorgwerking. Deze wordt in het begin van het schooljaar meegegeven met de leerlingen om te laten invullen door de ouders.

 

Deze fiche geeft ons informatie over:

-gezondheid

-leerproblemen

-leerstoornissen

-noodnummers

-therapeuten

-gezinssituaties

-Medicatie

-zorgvragen van de ouders

-geplande onderzoeken

-gebeurde onderzoeken

-contacten met CLB

-karakteriële, socio-emotionele problemen

-alle nuttige informatie voor het welbevinden in de klas, eetzaal, turnzaal en speelplaats

 

Deze informatie wordt per klas verzameld en gebundeld door de zorgcoördinator en doorgegeven aan de klastitularis, directeur, zorgleerkracht en turnleerkracht.