LVS

LVS staat voor: Leerling Volg Systeem.

Het is een systeem dat toelaat om de schoolse ontwikkeling van alle kinderen regelmatig en gedurende het hele schooltraject in kaart te brengen . Dit gebeurt  aan de hand van gestandaardiseerde instrumenten zodat tijdig aangepaste maatregelen kunnen genomen worden voor kinderen die het onderwijsaanbod op zelfstandige basis niet optimaal kunnen benutten.

Deze toetsen zijn niet methodegebonden en worden op eenvormige wijze gecorrigeerd. Ze worden op regelmatige tijdstippen (begin schooljaar en midden schooljaar) en bij alle leerlingen afgenomen.

De scores worden verdeeld over 5 zones:

A =  zeer goed

B = goed

C = voldoende

D = zwak

E = problematisch

 

Deze resultaten worden niet gepubliceerd op het rapport maar dienen om de evolutie van een kind op te volgen doorheen de loopbaan zijn de lagere school.