NIVEAULEZEN

 

Wekelijks lezen de leerlingen van het eerste, tweede en  derde leerjaar en sommige leerlingen van het 4de leerjaar  in kleine groepjes samen met leerlingen met hetzelfde leesniveau.  Dit gebeurt klasoverschrijdend.

Zij worden begeleid door leerkrachten en een aantal bereidwillige ouders en grootouders.

Het hoofddoel van deze vorm van differentiëren is het technisch lezen versterken bij alle leerlingen.

Ervaring leert ons dat dit niveaulezen een positieve activiteit is die kinderen veel leesplezier bezorgt en hen motiveert en stimuleert om veel te lezen.