Het Sint-Jozef-Klein-Seminarie is een onderwijs- en opvoedingsgemeenschap met duidelijke doelstellingen die omschreven zijn in een christelijk-gelovig opvoedings- of vormingsproject. Deze doelstellingen worden geconcretiseerd in het schoolreglement.

We willen op een hedendaagse en pedagogisch verantwoorde wijze aan onze leerlingen een kwalitatief hoogwaardig onderwijs aanbieden zowel op het vlak van inhoud als op het vlak van de didactische verwerking. We streven de totale vorming van onze leerlingen na. De ontplooiing van hoofd, hart en handen staat daarin centraal. We willen de leerlingen begeleiden in hun groei naar verantwoordelijkheid en weerbaarheid.

Het collegeteam stelt alles in het werk om een gunstig klimaat te scheppen zodat dit opvoedingsproject kan worden gerealiseerd.