Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Het is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

Het schoolbestuur v.z.w. Diocesaan Schoolcomité Sint-Niklaas is als volgt samengesteld:

Voorzitter: Dhr. De Hauwere H.

Leden:
Dhr. Van Buynder M.
Dhr. Amelinckx D.
E.H. Coorevits N.
Mevr. De Clercq V.
Dhr. Moens L.
Dhr. Mossu R.
L. Van de Vijver
Mevr. Verhelst K.
Mevr. Van Riet L.
Dhr. Scheerlinck J.
Dhr. Cruyplandt J.

Secretaris:  
J. Steenssens

Administratieve zetel:
Collegestraat 31, 9100 Sint-Niklaas