Inschrijvingsperiodes

Vanaf januari 2010 is er tussen de scholen van Sint-Niklaas een afspraak gemaakt over het inschrijvingsbeleid. Concreet betekent dit dat er verschillende periodes zijn afgesproken waarin bepaalde groepen van ouders voorrang krijgen om zich in te schrijven. In bijlage vindt u de brochure met alle informatie over de inschrijvingen voor het schooljaar 2018-2019.

 

 


Inschrijven kan tijdens de schooluren (tussen 8.00 uur en 16.00 uur) op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. U kan eventueel ook een afspraak maken met Karin op 03 780 71 65.

leerplicht

In september van het jaar waarin het kind 6 jaar wordt, is het leerplichtig en wettelijk verplicht om les te volgen. Ook wanneer het op die leeftijd nog in het kleuteronderwijs blijft, is het dus net als elk ander leerplichtig kind onderworpen aan de controle op het regelmatig schoolbezoek.