Inschrijvingsperiodes

Vanaf januari 2010 is er tussen de scholen van Sint-Niklaas een afspraak gemaakt over het inschrijvingsbeleid. Concreet betekent dit dat er verschillende periodes zijn afgesproken waarin bepaalde groepen van ouders voorrang krijgen om zich in te schrijven. In bijlage vindt u de brochure met alle informatie over de inschrijvingen voor het schooljaar 2018-2019.

 

Inschrijvingsprocedure schooljaar 2018-2019

Kinderen geboren in 2014 en 2013 (K2-3) en leerlingen voor het tweede, derde, vierde, vijfde en zesde leerjaar kunnen ingeschreven worden vanaf maandag 23 april 2018 om 8u30 tot en met vrijdag 18 mei 2018 om 15u30.

Op de eerste dag van de inschrijvingen (23 april 2018)

 

Om 07.00 uur wordt een lijst uitgehangen aan de poort van ingang Collegestraat 31.

De directeur of een medewerker hangt deze lijst persoonlijk uit.

Ouders noteren hun naam op deze lijst. Wachtende ouders respecteren de chronologie en zijn zelf verantwoordelijk voor het invullen van de lijst.

De inschrijvingen starten om 08.45 uur in het bureau van de directeur of op het secretariaat van de basisschool (bevinden zich naast elkaar). U moet op dat moment aanwezig zijn! Bent u niet aanwezig dan wordt uw plaats ingenomen door de volgende op de wachtlijst.

 

Inschrijving met volmacht kan onder volgende voorwaarden:

- De volmacht is beperkt tot maximum één volmacht per kind, tenzij voor kinderen van dezelfde leef entiteit.

- Een schriftelijke volmacht (ondertekend en gedateerd) is daarbij aangewezen. Hierin moet minstens de identiteiten van de betrokkene vermeld zijn en de reikwijdte van het mandaat moet duidelijk omschreven zijn als een volmacht tot inschrijving waaruit uitdrukkelijk blijkt dat de ouders op geïnformeerde wijze akkoord gaan met het schoolreglement en het pedagogisch project.

 

De inschrijvingen gebeuren chronologisch volgens de gegevens die genoteerd werden op de lijst. ENKEL deze lijst wordt aanvaard!

 

 

Ouders krijgen na inschrijving de boodschap: inschrijving gerealiseerd of niet-gerealiseerd. Als de inschrijving niet kan worden gerealiseerd, krijgt u een plaats op de wachtlijst. De plaats op de wachtlijst wordt bepaald door de chronologie van inschrijving.

Kinderen geboren in 2016 en 2015 en leerlingen voor het eerste leerjaar kunnen pas ingeschreven worden vanaf 28 mei 2018 om 8u30.

 

Beschikbare plaatsen:

K2-3

8

L2

10

L3

0

L4

0

L5

5

L6

0

leerplicht

In september van het jaar waarin het kind 6 jaar wordt, is het leerplichtig en wettelijk verplicht om les te volgen. Ook wanneer het op die leeftijd nog in het kleuteronderwijs blijft, is het dus net als elk ander leerplichtig kind onderworpen aan de controle op het regelmatig schoolbezoek.