Inschrijvingsperiodes

Vanaf januari 2010 is er tussen de scholen van Sint-Niklaas een afspraak gemaakt over het inschrijvingsbeleid. U vindt meer informatie in de brochure in bijlage.

 

leerplicht

In september van het jaar waarin het kind 6 jaar wordt, is het leerplichtig en wettelijk verplicht om les te volgen. Ook wanneer het op die leeftijd nog in het kleuteronderwijs blijft, is het dus net als elk ander leerplichtig kind onderworpen aan de controle op het regelmatig schoolbezoek.